07:09, 27/09/2022

Không để người dân trở lại lồng bè khi có bão và hoàn lưu do bão số 4

Đó là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Khánh Hòa trong văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ngày 27-9.

Đó là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Khánh Hòa trong văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ngày 27-9.
 
Tuyên truyền người dân di dời lồng bè đến nơi an toàn
Đồn Biên phòng Vĩnh Lương tuyên truyền người dân di dời lồng bè đến nơi an toàn.
 
Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Công điện số 01 ngày 25-9; Công điện số 02 ngày 26-9; Công điện số 03 ngày 27-9.
 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn (số người sơ tán về đất liền, số người tránh trú trên đảo). Phối hợp với các đồn biên phòng trong khu vực kiên quyết không để người dân trở lại lồng bè trong thời gian khi có bão và hoàn lưu do bão số 4 gây ra. Tổ chức rà soát việc thống kê, đánh giá thiệt hại do bão số 4 gây ra (nếu có).
 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện trước 20 giờ ngày 27-9.
 
 
Thiện Tâm