10:08, 07/08/2022

Giao đầu mối triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.


Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của bước nghiên cứu tiền khả thi đã thực hiện và tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu, lập và hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.


Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (Km0+000 - Km32+000) với chiều dài khoảng 32,7km cơ bản trên địa bàn địa phận tỉnh Khánh Hòa được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.632 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 (Km32+000 - Km69+500) với chiều dài khoảng 37,5km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, có tính chất phức tạp về địa hình, nhiều công trình cầu và hầm trên tuyến, phải xây dựng khung chính sách giải phóng mặt bằng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án thành phần này do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 (Km69+500 - Km117+866) với chiều dài khoảng 48,5km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 6.485 tỷ đồng.


MẠNH HÙNG