Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa:

Gửi thông báo nợ thuế đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân qua Cổng Thông tin dịch vụ thuế điện tử

Thứ Năm, 11/08/2022, 22:27 [GMT+7]

Gửi thông báo nợ thuế đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân qua Cổng Thông tin dịch vụ thuế điện tử

Để tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng TMS cho phép gửi thông báo tiền thuế nợ bằng phương thức điện tử qua Cổng Thông tin dịch vụ thuế điện tử (eTax) đến tài khoản các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện gửi thông báo tiền thuế nợ theo phương thức điện tử này. 
 
Để nhận được thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, quyết định và văn bản điện tử của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, người nộp thuế đăng nhập eTax theo đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn) bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp và thực hiện tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế. Đồng thời, thông báo tiền thuế nợ cũng sẽ được gửi qua e-mail mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.
 
Giải pháp này giúp người còn nợ thuế nhận được thông báo kịp thời, nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình; đồng thời giúp cơ quan thuế tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế.  
 
H.DUNG    
.

các thông tin tiện ích