11:06, 29/06/2022

Tập đoàn Vingroup: Đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa

Chiều 29-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Vingroup về đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

Chiều 29-6, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Vingroup về đề xuất tài trợ chương trình phổ cập tiếng Anh trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Tập đoàn Vingroup.

Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Tập đoàn Vingroup.


Tập đoàn Vingroup đề xuất thí điểm chương trình tại TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm với các nhóm đối tượng chính gồm: Học sinh, sinh viên, người lao động có liên quan đến du lịch, người dân ở các tổ dân phố, cán bộ nhà nước. Trong đó, bao gồm các hỗ trợ về giáo trình (xây dựng chương trình nền tảng cho từng dạng câu lạc bộ, tài liệu và bộ công cụ học tập, nội dung khảo thí, các nền tảng trực tuyến hỗ trợ học tập); xây dựng năng lực (đào tạo nhân lực quản lý các câu lạc bộ tiếng Anh, đào tạo tình nguyện viên); nhân lực trực tiếp (ban quản lý, đội ngũ giảng viên, giáo viên, sinh viên, tình nguyện viên, chuyên gia trong và ngoài nước); truyền thông và các tài chính khác.


Ông Nguyễn Tấn Tuân hoan nghênh ý tưởng của Tập đoàn Vingroup. Ông đề nghị tập đoàn xây dựng dự thảo chương trình phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa; giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối phối hợp thực hiện. Trên cơ sở dự thảo, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch phổ cập tiếng Anh trong toàn tỉnh theo lộ trình cụ thể và tổ chức công bố, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân tiếp cận.


K.D