10:03, 08/03/2022

Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Một số điểm mới đáng chú ý

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Ông Huỳnh Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết...
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Ông Huỳnh Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết:

 

Ông Huỳnh Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh
Ông Huỳnh Quang Thành - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

 

So với giai đoạn trước, Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 giữ lại toàn bộ các nội dung được ngân sách nhà nước hỗ trợ, đồng thời đầu tư thêm một số nội dung phù hợp với nhu cầu, đòi hỏi của thực tế hiện nay. Đó là Nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai của xã. Các công trình này nhằm phục vụ nhân dân về nơi ăn, chốn ở, nước sinh hoạt, nhu yếu phẩm… khi có thiên tai xảy ra, người dân phải sơ tán, di dời. Ở khu vực nông thôn sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn. Hệ thống hạ tầng này bao gồm hạ tầng mạng và các dữ liệu về vùng sản xuất, sản phẩm, quy trình sản xuất… được số hóa để có thể truy xuất nhanh chóng, rõ ràng, thuận tiện, phục vụ cho sản xuất của nông dân cũng như nhu cầu truy xuất của người tiêu dùng, cơ quan quản lý… Đi kèm với hạ tầng công nghệ, việc phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số Việt Nam sẽ được thực hiện đến từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn nhằm từng bước hoàn thiện mục tiêu kinh tế số, xã hội số mà Chính phủ đã đạt ra.
 
Song song đó, Nhà nước cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Những nội dung đầu tư để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn cũng là điểm mới đáng chú ý trong chương trình NTM giai đoạn này.
 
 
- Ở lĩnh vực phát triển sản xuất, chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào thưa ông?
Đến hết quý I/2022, dự kiến toàn tỉnh có 61 xã NTM. Mục tiêu đến hết năm 2025, có 75/92 xã đạt chuẩn NTM, 37/92 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu và không có xã dưới 15 tiêu chí.
Có thể thấy, giai đoạn 2016 - 2020 có tính chất kiến tạo, định hình được đời sống sản xuất nông nghiệp thế mạnh của từng huyện, từng khu vực. Như tại Khánh Hòa, các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thậm chí có tính chất đặc hữu, chẳng hạn như: sầu riêng, xoài, bưởi, tỏi, cá mú, tôm hùm, tôm thẻ… đã dần khẳng định. Tuy nhiên, khâu liên kết, tiêu thụ sản phẩm vẫn gặp phải không ít khó khăn, khiến cho đầu ra nông sản vẫn còn bấp bênh, thiếu bền vững. Sang giai đoạn này, việc nâng tầm các sản phẩm sản xuất từ khu vực nông thôn đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của thị trường, không chỉ hàng chợ mà còn có thể vào tận siêu thị, xuất khẩu nước ngoài… sẽ được chú trọng khuyến khích phát triển.
 
Cụ thể, chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 đưa ra hàng loạt các giải pháp sao cho sản phẩm được làm từ khu vực nông thôn nâng cao hơn nữa về chất lượng, mẫu mã, kênh phân phối. Một số nhiệm vụ trọng tâm có thể kể đến như: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; tổ chức triển khai Chương trình OCOP và hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ đầu tư sửa chữa, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng học, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cho các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển du lịch nông thôn… 
 
Tựu trung lại, Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục chăm lo cho đời sống kinh tế và tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Các chỉ tiêu, tiêu chí đi sâu vào việc tập trung phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả, bền vững; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
Hồng Đăng (thực hiện)