10:08, 20/08/2021

Gia hạn thẻ ưu tiên "luồng xanh" vận tải

Ngày 20-8, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, vừa triển khai việc gia hạn thẻ nhận diện phương tiện đối với những xe chạy trên "luồng xanh" vận tải chở hàng theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 20-8, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, vừa triển khai việc gia hạn thẻ nhận diện phương tiện đối với những xe chạy trên “luồng xanh” vận tải chở hàng theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


Theo đó, với thẻ ưu tiên nhận diện phương tiện kèm mã QR để di chuyển “luồng xanh” đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hóa trong toàn quốc được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa đã được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh”, nhưng có nhu cầu thay đổi người lái xe hoặc thay đổi hành trình xe hoạt động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cần đăng ký lại trên hệ thống phần mềm để được cấp mới thẻ “luồng xanh”.


THÀNH NAM