10:08, 20/08/2021

Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Công an về việc quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Công an về việc quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.


Trước đó, Bộ Công an có công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 995 ngày 9-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Công an đang tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh, Bộ Công an đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, bố trí quỹ đất và đưa nội dung quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở, doanh trại cho Công an cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.


THÁI THỊNH