09:07, 21/07/2021

Chương trình ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19: Đã tiếp nhận 39,7 tỷ đồng

Sau gần 4 tháng (từ ngày 19-3 đến 15-7) phát động "Chương trình ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19", UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 39,7 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài ủng hộ. Toàn bộ số tiền trên vừa được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chuyển cho Sở Tài chính để mua vắc xin phòng Covid-19.

Sau gần 4 tháng (từ ngày 19-3 đến 15-7) phát động “Chương trình ủng hộ mua vắc xin phòng Covid-19”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 39,7 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài ủng hộ. Toàn bộ số tiền trên vừa được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chuyển cho Sở Tài chính để mua vắc xin phòng Covid-19.


Theo kế hoạch, tỉnh sẽ mua và tiêm vắc xin phòng Covid-19 (2 liều) miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và cộng đồng.


Mọi ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi về UBMTTQ Việt Nam tỉnh, số 2 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang; hoặc chuyển tiền đến Quỹ Cứu trợ tỉnh qua số tài khoản: 3761.0.9066307.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (ghi rõ nội dung chuyển tiền ủng hộ).


K.H