07:07, 21/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 16 giờ ngày 20-7 đến 7 giờ ngày 21-7)

Sáng 21-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16 giờ ngày 20-7 đến 7 giờ ngày 21-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.
 
 

Sáng 21-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16 giờ ngày 20-7 đến 7 giờ ngày 21-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 24 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Đ.T