Quý I, 1.319 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 19/04/2021, 22:37 [GMT+7]

Quý I, 1.319 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến hết quý I, đơn vị đã thu hơn 746,5 tỷ đồng, đạt 19,74% kế hoạch, giảm 13,84% so với cùng kỳ năm trước; số nợ hơn 235,9 tỷ đồng, tỷ lệ nợ 6,24%, tăng 0,8% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ; tổng số đơn vị nợ 1.319 đơn vị, giảm 14,85% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHXH bắt buộc 131.154 người, giảm 10,81% so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ 20,79%; số người tham gia BHXH tự nguyện 15.037 người, tăng 95,06% so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ 2,38%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 122.797 người, giảm 11,24% so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ 19,47% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế 1.140.720 người, tăng 1,44% so với cùng kỳ, chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93,2%...


Quý II, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thu nợ và đôn đốc, khắc phục tình trạng nợ đọng cao; rà soát các đơn vị nợ, đánh giá và phân loại hành vi vi phạm trong việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, phối hợp với cơ quan công an tổ chức đôn đốc thu nợ; tập trung các giải pháp tăng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế; tiếp tục rà soát dữ liệu khai thác các đơn vị chưa tham gia BHXH do Cục Thuế và Sở Kế hoạch Đầu tư cung cấp; triển khai các ứng dụng BHXH số cho người tham gia BHXH…


MINH THIẾT

 

.

các thông tin tiện ích