Diên Khánh: Năm 2021, phấn đấu giảm 30 hộ nghèo

Thứ Tư, 21/04/2021, 23:17 [GMT+7]

Diên Khánh: Năm 2021, phấn đấu giảm 30 hộ nghèo

UBND huyện Diên Khánh vừa ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2021 với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 giảm 30 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,75%.


Huyện đặt mục tiêu: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% lao động thuộc hộ nghèo được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Để thực hiện mục tiêu, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm nghèo, giới thiệu những mô hình giảm nghèo hiệu quả; thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi; thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, các dự án dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; tiếp tục theo dõi chương trình hỗ trợ bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo tại các xã. Bên cạnh đó, huyện làm tốt chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo, người cận nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ thương binh; thực hiện tốt chính sách về giáo dục như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người nghèo; các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản giúp nhau giảm nghèo ở các xã.


Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, toàn huyện có 318 hộ nghèo, chiếm 0,83% và 862 hộ cận nghèo, chiếm 2,24%.


THIÊN TRÀ

 

.

các thông tin tiện ích