Nỗ lực tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 12/03/2021, 03:32 [GMT+7]

Nỗ lực tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội

Phát huy kết quả đạt được năm 2020, năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh sẽ chú trọng khắc phục những bất cập, đồng thời nỗ lực khai thác và tăng diện bao phủ về bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH để hoàn thành chỉ tiêu trên giao.


Thu hồi tiền chi sai


Năm 2021, bên cạnh việc phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh quyết tâm thực hiện dự toán năm 2021 được BHXH Việt Nam giao; đưa ra các giải pháp điều hành, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng.

 

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân lao động tự do.

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân lao động tự do.


Song song đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công và phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt; thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động đúng chính sách pháp luật, kịp thời, thuận tiện; tránh tình trạng trục lợi quỹ BHXH. Chất lượng về công tác giám định cũng sẽ được nâng cao, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT. Đơn vị cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH; kiểm soát tốt tình hình thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thủ tục, sớm hạn và đúng hạn; đẩy mạnh các giao dịch điện tử trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…


Theo thống kê, năm 2020, nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ và kiểm soát thu chi, trong năm, đơn vị đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100,6% kế hoạch giao. Quỹ BHYT vượt dự toán chi 3,9%, giảm gần 11% so với năm 2019. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, số tiền thu hồi về quỹ BHYT hơn 1,5 tỷ đồng; số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH gần 800 triệu đồng…


Chú trọng khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội


Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý điều hành  BHXH tỉnh cho biết, cuối năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 20,79%; tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 2,42%; tỷ lệ bao phủ BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 19,46%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92,64%. Trong khi đó, mục tiêu đặt ra trong chương trình hành động là phấn đấu đạt 30,3% lực lượng lao động tham gia BHXH; 26,09% lực lượng lao động tham gia BHTN; 93% dân số tham gia BHYT. Vì vậy, ngành BHXH tỉnh sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong thực hiện các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH.


Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, ngành sẽ kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với sở, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới. Qua đó, điều tra khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng. Song song đó, đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất…


Được biết, năm 2020, tuy tổng số lao động tham gia BHXH giảm hơn 71.000 người nhưng ngành BHXH tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, khai thác, bổ sung lao động tham gia BHXH mới hơn 42.000 người.


Minh Thiết


 

.

các thông tin tiện ích