Công bố hiện trạng rừng

Thứ Hai, 08/03/2021, 22:24 [GMT+7]

Công bố hiện trạng rừng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, tính tại thời điểm ngày 31-12-2020, toàn tỉnh có tổng diện tích có rừng là 243.854,45ha. Trong đó, diện tích có rừng thuộc quy hoạch 3 loại rừng hơn 212.654ha; diện tích có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng hơn 31.199ha; diện tích chưa có rừng thuộc quy hoạch 3 loại rừng hơn 74.423ha.


Theo quyết định của tỉnh, diện tích rừng tham gia tính tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh hơn 237.771ha, trong đó có khoảng 176.196ha rừng tự nhiên và 61.575ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,48%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 42%.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích