12:08, 21/08/2020

Hiệu quả chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần không nhỏ vào thành quả này.

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đạt nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần không nhỏ vào thành quả này.


Nhiều chương trình thiết thực


Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, giai đoạn 2016 - 2020, chính sách hỗ trợ hộ nghèo gần như bao quát các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, trợ lực tối đa cho người nghèo vượt khó, vươn lên để thoát nghèo.


Cụ thể, 5 năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ninh Hòa đã cho hơn 30.000 lượt hộ vay vốn ưu đãi, với số tiền hơn 706 tỷ đồng để phát triển kinh tế, cho con em đi học, đầu tư nước sạch… Thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, 5 năm qua, tại Ninh Hòa đã có 119 hộ tham gia các mô hình sản xuất, 35 hộ thực hiện mô hình theo Chương trình 135 (mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng) để phát triển sinh kế. Các cán bộ thực hiện mô hình đã trực tiếp theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn hộ chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.


Là hộ nghèo nhiều năm liền, sống trong nhà tranh vách đất, năm 2017, gia đình ông Y Soi (thôn Buông Tương, xã Ninh Tây) được chính quyền hỗ trợ xây nhà kiên cố, đồng thời được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với 50 triệu đồng vốn vay, vợ chồng ông Y Soi đầu tư trồng mía. Sau một năm chịu khó chăm sóc, thu nhập từ 2ha mía giúp gia đình ông trả được nợ, có của ăn, của để. Để thoát nghèo bền vững, tiền lời thu được từ các vụ mía, gia đình ông đầu tư nuôi bò sinh sản, mua xe tải nhẹ chở nông sản. Ông Y Soi cho biết: “Nếu không có các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không biết khi nào gia đình tôi mới thoát nghèo. Hiện tại, tổng thu nhập từ các nguồn của gia đình khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng”.


Nhờ tiếp cận được 30 triệu đồng từ các nguồn vốn vay, chịu khó làm ăn, gia đình ông Cao Nghiệp (thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây) cũng đã thoát nghèo được 2 năm. Hiện nay, nhu nhập từ việc nuôi heo, nuôi bò, trồng mía và hàng tạp hóa giúp gia đình ông trang trải đủ sống, không phải lo bữa đói, bữa no như trước.


5 năm qua, nhờ đẩy mạnh và vận dụng tốt các chương trình, mô hình hỗ trợ giảm nghèo bền vững như: Cấp đất, cấp bò sinh sản, giống cây trồng, tín dụng…, toàn xã Ninh Tây đã có hơn 280 hộ thoát nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 35,7% (năm 2016) giảm còn 13,4% (năm 2020).


Thực hiện chính sách an sinh xã hội, giai đoạn 2015 - 2020, từ nguồn phát triển kinh tế - xã hội miền núi của tỉnh và vốn đối ứng của thị xã đã có 33 hộ được hỗ trợ đào giếng, cải thiện nước sinh hoạt với số tiền 671 triệu đồng. Địa phương thực hiện cấp phát 12 loại báo, tạp chí cho vùng ĐBDTTS và miền núi, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Giai đoạn này, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Về y tế, hơn 100.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và ĐBDTTS; hơn 241.000 lượt người được hỗ trợ khám chữa bệnh với số tiền gần 51,7 tỷ đồng; gần 7.200 suất ăn trị giá hơn 554 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo, neo đơn, ĐBDTTS... Ngoài ra, 12.351 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với gần 8 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động, thị xã Ninh Hòa đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 98 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.


Tiếp tục giảm hộ nghèo


Theo ông Lê Bá Thuận - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, cùng với sự nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các hộ nghèo, đặc biệt là hộ ĐBDTTS đã ý thức vươn lên, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo và thoát nghèo. Nếu như năm 2016, thị xã có 4.245 hộ nghèo, chiếm 7,57% thì đến đầu năm 2020, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 1.184 hộ, chiếm 1,91%. Đặc biệt, Ninh Hòa không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công. Thị xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,35%.


Để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền giúp hộ nghèo chuyển biến nhận thức, chăm lo phát triển kinh tế và có ý thức tích lũy, thị xã Ninh Hòa tiếp tục tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ công tác giảm nghèo với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giúp người nghèo tiếp cận tốt các dịch vụ về tín dụng, giáo dục, học nghề và đào tạo việc làm… Thị xã cũng xác định việc triển khai các chính sách giảm nghèo phải công khai, minh bạch, luôn có sự tham gia, giám sát của người dân; đồng thời phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn, hội vào công tác này…


Hồng Đăng - Cát Đan