Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay

Thứ Hai, 16/03/2020, 20:24 [GMT+7]

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) về việc triển khai Quyết định số 336 ngày 4-3 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT phổ biến quyết định nói trên đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh để biết, thực hiện; đồng thời cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan, đơn vị lập quy hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương và nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định.
 
Các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch là phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và đánh giá hiện trạng, thực trạng hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, sự phân bố các cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc; nghiên cứu phương pháp dự báo về vận chuyển hàng không theo hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) hoặc tham khảo kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới. Từ đó, dự báo xu thế phát triển, xác định nhu cầu và yêu cầu về vận chuyển hàng không dân dụng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển kinh tế vùng, địa phương và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trong thời kỳ quy hoạch…
 
Bộ GTVT là cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.
 
MẠNH HÙNG
  
.

các thông tin tiện ích