10:08, 12/08/2019

Diên Khánh: 228 triệu đồng thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản

Huyện Diên Khánh vừa phân bổ 228 triệu đồng hỗ trợ 20 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò sinh sản. Trong số này, 14 hộ nghèo được hỗ trợ 12 triệu đồng/mô hình; 6 hộ cận nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng/mô hình.

Huyện Diên Khánh vừa phân bổ 228 triệu đồng hỗ trợ 20 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò sinh sản. Trong số này, 14 hộ nghèo được hỗ trợ 12 triệu đồng/mô hình; 6 hộ cận nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng/mô hình. Hiện nay, huyện chỉ đạo các xã thực hiện bằng 3 hình thức: hộ tự mua bò, xã trả tiền cho người bán; hộ cùng xã mua bò; hộ ủy quyền cho xã mua bò. Người dân đang tích cực triển khai việc mua bò để thực hiện các mô hình nuôi bò sinh sản.


Được biết, Diên Khánh có 2 thôn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là Lỗ Gia (xã Suối Tiên) và Đá Mài (xã Diên Tân), chủ yếu là dân tộc Raglai.

 
P.L