10:04, 11/04/2019

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Công tác huấn luyện đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2019.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2019.


Từ đầu năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu và công tác giáo dục chính trị của cấp trên, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện cụ thể, sát tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn đóng quân; chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, tài liệu phục vụ công tác huấn luyện. Qua 1 tháng, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã xác định.


Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác huấn luyện, chủ động trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên củng cố mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới tư duy, phương pháp huấn luyện, kết hợp giữa nhiệm vụ huấn luyện với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo.


VĂN HUỆ