09:05, 10/05/2017

Tăng cường hậu kiểm doanh nghiệp và người lao động nước ngoài

Ngày 10-5, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình xác nhận lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 10-5, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình xác nhận lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, những năm qua, người nước ngoài vào Khánh Hòa làm việc có chiều hướng gia tăng. Năm 2015, sở cấp 148 giấy phép lao động (GPLĐ), năm 2016 cấp 514 GPLĐ, 4 tháng năm 2017 cấp 271 GPLĐ. Đa số người lao động nước ngoài thuộc diện không cấp GPLĐ là thành viên góp vốn trong những công ty TNHH thuộc các lĩnh vực: nhà hàng, ăn uống, buôn bán tạp hóa, đại lý du lịch vừa và nhỏ, phần lớn là người Nga và Ukraine. Nguyên nhân là do thủ tục thành viên góp vốn đơn giản hơn thủ tục cấp phép lao động, không mất phí… Tình trạng này đã gây khó khăn cho việc quản lý nếu doanh nghiệp thay đổi thành viên góp vốn hay ngưng hoạt động, giải thể…


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Duy Bắc đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp và người lao động theo chức năng và quyền hạn. Công an cấp huyện chú trọng công tác đăng ký và tạm trú cho người lao động nước ngoài bao gồm đối tượng thuộc diện cấp giấy phép hoặc không thuộc diện cấp GPLĐ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh các quy định pháp luật về cấp giấy phép hoặc giấy xác nhận cho người lao động nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng người lao động nước ngoài, đặc biệt có người nước ngoài góp vốn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-5. UBND cấp huyện chỉ đạo các ngành rà soát số lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn…


PHÚ VINH