11:12, 03/12/2021

Tại ai?

- Đúng là qua 23 tháng 10 âm lịch mới thấy có một chút nắng, một chút gió và thôi những cơn mưa tầm tã…Vừa lo chống Covid vừa lo chạy lụt, khổ thật ông ạ!

- Đúng là qua 23 tháng 10 âm lịch mới thấy có một chút nắng, một chút gió và thôi những cơn mưa tầm tã…Vừa lo chống Covid vừa lo chạy lụt, khổ thật ông ạ!


- Đến hẹn lại lên, tới mùa này là mấy vùng ven thành phố lại lo chạy lụt. Mưa to, thêm điều tiết xả lũ, thế là đường thành sông, nhà thành ao, dân lội bì bõm. Bao giờ mới hết cảnh này hả ông?


- Chung quy là cũng do hạ tầng không đảm bảo thôi. Hồi trước mấy khu này toàn là đất ruộng, dần dần người ta biến thành đất ở, đất chật người đông, quy hoạch lại chưa tới nên năm nào cũng bị ngập là vậy…

- Cũng do lũ về nhanh và xả lũ bất ngờ. Tui thấy lạ là người ta dự báo được những cơn mưa lớn nhưng có bản tin nào dự báo mức xả lũ đâu, nước tràn hồ mới báo xả lũ. Làm vậy dưới này bà con trở tay sao kịp?


- Ừ, giá mà người ta dự báo được mưa lớn kèm theo kế hoạch điều tiết trước đó một thời gian để người dân biết mà chuẩn bị. Cũng biết là xả nhưng đâu có biết với lưu lượng bao nhiêu, chỉ thấy ngủ một đêm dậy sáng ra đã thấy xung quanh mênh mông là nước…


- Người ta hay nói nước chảy chỗ trũng, âu cũng là quy luật tự nhiên. Không nói nghĩa bóng làm gì, mấy chỗ trũng này cứ thấy mùa mưa là sợ! Bao giờ mới hết cảnh này vậy ông?


- Ai biết được. Trong khi chờ đợi thôi thì mình vừa hát vừa dọn dẹp “mùa mưa lần này nhiều mưa hơn mùa mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mùa mưa lần này…”!!!


BẢO BẢO