11:11, 18/11/2022

Ngày quốc tế Nam giới (19-11)

Ngày 19-11-1998, Tiến sĩ Teelucksingh - nhà văn, nhà thơ, giảng viên lịch sử tại Đại học Tây Ấn ở Trinidad và Tobago làm lễ tri ân cho người cha quá cố của mình và kêu gọi nhiều người cùng làm việc này. Từ ý tưởng tri ân về người cha, Tiến sĩ Teelucksingh đề xuất Ngày Quốc tế Nam giới và được các nước khu vực Mỹ Latin, Caribe, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi…

Ngày 19-11-1998, Tiến sĩ Teelucksingh - nhà văn, nhà thơ, giảng viên lịch sử tại Đại học Tây Ấn ở Trinidad và Tobago làm lễ tri ân cho người cha quá cố của mình và kêu gọi nhiều người cùng làm việc này. Từ ý tưởng tri ân về người cha, Tiến sĩ Teelucksingh đề xuất Ngày Quốc tế Nam giới và được các nước khu vực Mỹ Latin, Caribe, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi… và Liên hiệp quốc ủng hộ. Ngày Quốc tế Nam giới (International Mens Day) được tổ chức đầu tiên vào ngày 19-11-1999 ở Trinidad và Tobago, quê hương ông hằng năm, nhằm tôn vinh, ghi nhận giá trị tích cực của nam giới, trẻ em nam đối với xã hội và kêu gọi chăm lo sức khỏe cho nam giới, không phân biệt đối xử trẻ em nam…

 


Tem Bưu chính Việt Nam tuy chưa phát hành tem về chủ đề trên nhưng đã giới thiệu nhiều gương nam giới điển hình trong hoạt động bảo vệ Tổ quốc, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học… Hình ảnh nam giới đầu tiên là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hành ngày 2-9-1946; kế tiếp là hình ảnh Người thợ rèn nam thuộc bộ tem “Sản xuất, tiết kiệm bộ 1” phát hành năm 1953; chân dung anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan phát hành tháng 6-1956; hình ảnh anh bộ đội phát hành ngày 19-8-1958. Về anh hùng dân tộc, đầu tiên có bộ tem Trần Hưng Đạo phát hành ngày 2-10-1958; gương thiếu nhi anh dũng là hình ảnh anh Kim Đồng phát hành ngày 15-8-1980; hình ảnh bảo vệ trẻ em nam trong mẫu tem Xóa bỏ bóc lột lao động trẻ em phát hành ngày 1-6-1999…


Ngụy Như Ánh