10:11, 17/11/2022

Giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới"

Ngày 17/11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).
 

Ngày 17/11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).
 
Đồng chí Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, là một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Đồng chí là tấm gương mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta.

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận hình ảnh quý về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo (bên trái ảnh).
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận hình ảnh quý về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo (bên trái ảnh).
 
Với độ dày hơn 800 trang, khổ 16 x 24 cm, cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, được kết cấu theo ba phần nội dung: Phần I - “Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế”; Phần II - “ Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa-xã hội”; Phần III - “Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao”.
 
Những bài viết, bài phát biểu, thư, điện... của đồng chí Võ Văn Kiệt được tuyển chọn đưa vào cuốn sách thể hiện tư duy nhạy bén, sắc sảo và góc nhìn thực tiễn xuất phát từ mục đích vì dân; vừa chất phác, dễ hiểu, vừa mang hơi thở của cuộc sống, gợi mở những vấn đề phát triển đất nước với nhiều góc nhìn trước mắt, trung hạn và dài hạn, góp phần mở đường, khởi động và tiến hành hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
 
Viết về cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh:“Với tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, với quyết tâm đổi mới, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tác phong sâu sát, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn tìm tòi, trăn trở, bám sát thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Đồng chí đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng-an ninh, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước ta trên trường quốc tế”.
 
Phát biểu tại Lễ ra mắt sách, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Cuốn sách là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
 
Cuốn sách cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý thức tự cường dân tộc, tư duy đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Cuốn sách còn là tài liệu có giá trị tham khảo, cung cấp tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy về công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt nói riêng.
 
Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng xuất bản điện tử cuốn sách. Bạn đọc có thể đọc miễn phí bản điện tử trên trang stbook.vn của Nhà xuất bản.
 
Cũng tại lễ giới thiệu sách, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III vinh dự được tiếp nhận những hình ảnh quý về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo - người đã tháp tùng và ghi lại những hoạt động của Thủ tướng những năm đầu đổi mới đất nước.
 
 
Theo nhandan.vn