10:11, 16/11/2022

Khai trương không gian sách tiếng Pháp

Sáng 16-11, Thư viện quốc gia Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Thư viện tỉnh Khánh Hòa khai trương không gian sách tiếng Pháp.

Sáng 16-11, Thư viện quốc gia Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp với Thư viện tỉnh Khánh Hòa khai trương không gian sách tiếng Pháp.  


Với sự hỗ trợ của OIF, không gian sách tiếng Pháp tại Thư viện tỉnh được xây dựng có vốn tài liệu ban đầu gồm 580 cuốn sách bằng tiếng Pháp, thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, khoa học ứng dụng, y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, thể thao, văn học… Trong đó, có khoảng 80% sách dành cho thanh thiếu nhi.

Học sinh xem sách tiếng Pháp được giới thiệu tại lễ khai trương.
Học sinh xem sách tiếng Pháp được giới thiệu tại lễ khai trương.


Được biết, dự án không gian sách tiếng Pháp của OIF nhằm củng cố mạng lưới thư viện công cộng tại các nước thông qua tài trợ sách bằng tiếng Pháp. Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới được OIF lựa chọn để triển khai dự án. Dự án đã thành lập được không gian sách tiếng Pháp tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm: Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng.


N.T