09:01, 04/01/2022

Chung tay bảo tồn di sản văn hóa

Năm 2021 đánh dấu những nỗ lực của Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh với nhiều hoạt động chuyên môn cũng như công tác xã hội. Qua đó, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
 

Năm 2021 đánh dấu những nỗ lực của Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh với nhiều hoạt động chuyên môn cũng như công tác xã hội. Qua đó, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Hội thảo Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hòa do Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh phối hợp tổ chức.
Hội thảo Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hòa do Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh phối hợp tổ chức.
 
Góp tiếng nói giữ gìn di sản
 
Năm qua, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh đã vận động các doanh nghiệp và hội viên ủng hộ nguồn lực, vật lực để tổ chức 6 đợt đi thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, các bệnh viện dã chiến và người dân khu vực phong tỏa. Trong đó, có hoạt động cứu trợ nhu yếu phẩm cho người nước ngoài gặp khó khăn trên địa bàn TP. Nha Trang. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, hội cũng đã lên kế hoạch đi thăm 7 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú ở huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và TP. Nha Trang.  
Thời gian qua, dù điều kiện sức khỏe có nhiều hạn chế, nhưng Nghệ nhân Nhân dân Trần Rí và Nghệ nhân Ưu tú Mấu Quốc Tiến vẫn có những đóng góp vào việc gìn giữ giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống. Nghệ nhân Trần Rí cố gắng truyền dạy cho con cháu trong gia đình, dòng họ, làng xóm những làn điệu, bài bản, kỹ thuật hô hát, diễn xướng nghệ thuật bài chòi. Còn nghệ nhân Mấu Quốc Tiến dành nhiều thời gian cho việc biên soạn lại những thông tin, tài liệu về văn hóa của đồng bào Raglai trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Ghi nhận cho những nỗ lực đó, tại Đại hội Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh lần thứ 2 vào tháng 11-2021, cả hai nghệ nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. “Với tôi, việc sưu tầm, tìm hiểu và biên soạn lại những di sản văn hóa của đồng bào Raglai vừa là trách nhiệm, vừa là niềm say mê. Qua đó, tôi mong muốn góp phần gìn giữ cái hay, cái đẹp trong những lời ca, cốt truyện của đồng bào”, Nghệ nhân Ưu tú Mấu Quốc Tiến chia sẻ. 
 
Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh, năm qua tuy ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh nhưng hội đã nỗ lực tham gia các hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Hội đã tham gia tổ chức một số lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội thảo khoa học Thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Khánh Hòa; tham gia nghiệm thu công trình khoa học “Văn hóa làng xã ở Diên Khánh - Khánh Hòa”; tham gia đề tài cấp tỉnh về xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa; phối hợp tổ chức triển lãm Linh thiêng xứ Trầm... Ngoài ra, các thành viên của hội còn tham gia góp ý xây dựng hồ sơ và trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với căn cứ cách mạng Hòn Hèo và căn cứ cách mạng Đá Bàn. 
 
Nỗ lực phát huy vai trò
 
Trong năm qua, hội vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, hưởng ứng nhiều phong trào liên quan đến Ngày Di sản văn hóa Việt Nam; các hoạt động trùng tu, tôn tạo, xây dựng các di tích lịch sử văn hóa, văn hóa - tín ngưỡng; quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc của vùng đất Khánh Hòa đến du khách trong và ngoài nước. “Thời gian tới, cùng với việc làm tốt công tác kiện toàn tổ chức hội, chúng tôi sẽ chú trọng đến việc tăng cường phát triển hội viên, thành lập và củng cố hoạt động các đơn vị trực thuộc hội. Để từ đó, đề cao vai trò, vị trí của hội trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh”, ông Lê Văn Hoa cho biết. 
 
Năm 2022, theo kế hoạch, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh sẽ chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xúc tiến quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động nâng cao giá trị văn hóa di sản trên địa bàn tỉnh thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học. Hội cũng sẽ nêu cao trách nhiệm của hội viên để có những đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa du lịch của địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức hội thảo khoa học về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong...
 
Giang Đình