08:12, 05/12/2021

Trung ương Đoàn: Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam"

Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch số 455 về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam" lần thứ 4, năm học 2021-2022 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch số 455 về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam” lần thứ 4, năm học 2021-2022 dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.


Nội dung cuộc thi xoay quanh các kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử phong trào học sinh, sinh viên. Cùng với đó là tìm hiểu thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021); quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030…


Vòng thi tuần diễn ra từ ngày 13-12-2021 đến 27-2-2022. Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến tổ chức ngày 12-3-2022; chung kết toàn quốc và trao giải dự kiến tổ chức ngày 26-3-2022.


T.K