Tem về phong trào "Thi đua ái quốc"

Thứ Sáu, 08/06/2018, 23:59 [GMT+7]

Tem về phong trào "Thi đua ái quốc"

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Đó là lời hiệu triệu động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, mất mát để hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, có biết bao phong trào thi đua ái quốc mới phát triển và được nhân rộng hơn, sáng tạo hơn.

 


Đồng hành với các phong trào “Thi đua ái quốc”, Bưu chính nước ta phát hành rất nhiều bộ tem tuyên truyền về các phong trào này:


- Bộ tem tiêu đề 12 phát hành giai đoạn 1945 - 1946, in đè dòng chữ “Chống nạn mù chữ” trên tem “6c - Hội chợ triển lãm Sài Gòn” của tem Đông Dương, có 1 mẫu do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế.


- Bộ tem “Chống nạn mù chữ” phát hành ngày 6-1-1958 gồm 3 mẫu giá mặt 50 đồng, 150 đồng và 1.000 đồng, do họa sĩ Lê Phả thiết kế.


- Bộ tem “Sản xuất, tiết kiệm” phát hành tháng 7-1953, lần 1 có 2 mẫu, lần 2 có 4 mẫu, do họa sĩ Lê Phả và Bùi Trang Chước thiết kế. Bộ tem in trên giấy mỏng có 6 tem, đặc biệt có 4 tem sự vụ giá mặt tính bằng kg thóc.


- Bộ tem “Gởi tiền tiết kiệm” phát hành ngày 28-1-1961 có 2 mẫu, giá mặt 3x, 15x do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế.


- Bộ tem “Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ III” phát hành tháng 4-5-1962 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế.


- Bộ tem “Phong trào 3 nhất” phát hành ngày 15-6-1962 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Lê Toàn thiết kế.


- Bộ tem “Xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới” phát hành ngày 28-12-1962 có 2 mẫu, cùng giá 12x do họa sĩ Trần Lương kế.


- Bộ tem “Phát triển kinh tế, văn hóa miền núi” phát hành ngày 28-2-1965 gồm 3 mẫu, giá mặt 2x, 3x và 12x, do họa sĩ Trần Ngọc Uyển và Phan Chi thiết kế.


- Mẫu tem “Phụ nữ 3 đảm đang” phát hành ngày 20-10-1966 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế (thuộc bộ tem kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam).


- Bộ tem “Được mùa 5 tấn thóc/1ha” phát hành ngày 30-1-1967 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Trần Huy Khánh thiết kế.


- Mẫu tem “Một lao động 1ha/5 tấn thóc, 2 con lợn” phát hành ngày 25-10-1970 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế.


- Bộ tem “Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch” phát hành ngày 19-5-1971, có 4 mẫu tem giá mặt 1x, 3x, 10x, 12x và 1 tem khối giá 12x do họa sĩ Bùi Trang Chước thiết kế. Tem giới thiệu “Huy hiệu Hồ Chủ tịch” có dòng chữ “Người tốt, việc tốt”.


- Mẫu tem “Thanh niên sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát hành ngày 7-9-1971 có 1 mẫu, giá mặt 12x do họa sĩ Huỳnh Văn Gấm thiết kế.


- Bộ tem “Phụ nữ 3 đảm đang” phát hành ngày 1-6-1974 gồm 2 mẫu, cùng giá mặt 12x do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế.


- Bộ tem “Xóa đói giảm nghèo” phát hành ngày 24-11-1999 gồm 2 mẫu, giá mặt 400 đồng và 8.000 đồng, do họa sĩ Nguyễn Du, Nguyễn Thị Sâm thiết kế.


- Bộ tem “Chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI” phát hành ngày 10-11-2000 có 2 mẫu, giá mặt 400 đồng và 3.000 đồng, do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm và Võ Lương Nhi thiết kế.


Ngụy Như Ánh

 

.

các thông tin tiện ích