16:06, 12/04/2024

Vùng 4 Hải quân:
Rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 1

Ngày 12-4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm triển khai Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 1. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì hội nghị. 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân Chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 1; trên cơ sở đó thảo luận để đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi chương trình.

Đại tá Nguyễn Văn Bách chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị


Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Văn Bách đánh giá cao những ý kiến phát biểu thảo luận; ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời đề xuất các giải pháp cho các đảo triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình.


THANH HOÀNG