01:04, 30/04/2019

Các bến xe khách tại Khánh Hòa

1. BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG: 

1.BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG: 
 Địa chỉ:Km số 6, Đường 23 tháng 10, xã Vĩnh Trung, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:0258.3824192
 
2.BẾN XE TU BÔNG: 
 Địa chỉ:thôn Long Hòa - xã Vạn Long - huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:0258.6262555
 
3.BẾN XE PHÍA BẮC TP NHA TRANG: 
 Địa chỉ:Số 01 đường 2/4, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.
Điện thoại:0258.3835641
 
4.BẾN XE CAM RANH: 
 Địa chỉ:Đường số 7, Phường Cam Lộc, Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại:0258.3952519
 
5.BẾN XE NINH HÒA: 
 Địa chỉ:Km 1421, Quốc lộ 1A, Tổ dân phố Thanh Châu, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại:0258.3645369
 
6.BẾN XE DIÊN KHÁNH: 
Địa chỉ:Thị Trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:0258.3850275