11:07, 07/07/2017

Các tuyến xe và giờ xuất bến

   

1. BẾN XE PHÍA NAM NHA TRANG
- Địa chỉ: Km số 6, đường 23 tháng 10, TP Nha Trang
- Điện thoại: (058).3894192-3894227

 

 

Tuyến đường

Giờ xuất bến

Liên tỉnh

Nha Trang – Tp. HCM       

Cự ly: 448 Km            

- : 06h00, 06h30, 06h45, 07h00, 07h15, 07h30, 7h45, 08h00, 08h10, 08h20, 08h45, 09h35, 10h15, 11h00, 12h00, 12h15, 14h00, 15h30, 17h30, 18h00, 18h30, 18h45, 19h00, 19h20, 19h30, 19h40, 19h50, 20h10, 20h20, 20h30, 20h50, 21h00, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h10, 22h30, 22h50, 23h15, 23h30, 24h00.


Nha Trang – Qui Nhơn

235 Km

- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 08h00, 08h30, 09h00, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 12h00, 12h30, 13h00, 13h15, 13h30, 14h00, 14h30.

 Nha Trang – Bồng Sơn

340 Km

15h00.

Nha Trang – Buôn Ma Thuột

207 Km

05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 07h50, 08h30, 10h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h00.


 Nha Trang – Krông Bông

200 Km

13h45.

Nha Trang – Đà Lạt

225 Km;

150 Km (đi đường mới)

05h30, 07h00, 07h15, 08h00, 08h30, 09h15, 09h30, 10h00, 11h00, 12h30, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00.

Nha Trang – Tuy Hòa

120 Km

05h30, 06h00, 07h30, 09h00, 10h30, 14h00, 16h00, 18h00.

Nha Trang – Đà Nẵng

550 Km

07h45, 17h30, 18h30, 19h30.

Nha Trang – Gia Lai

397 Km       

05h15, 05h45, 06h30, 07h00, 13h30, 18h30.                                                                                   

Nha Trang – Kbang(Gia Lai) 300 Km

06h30.

Nha Trang – Cần Thơ

630 Km

19h30, 20h00.

Nha Trang – Quảng Ngãi

405 Km

06h00, 06h45.

Nha Trang – Hội An

505 Km

20h30.

 Nha Trang – Huế

650 Km

18h00, 20h00.

Nha Trang – Komtum

445 Km

05h30, 12h30.

Nha Trang – Đắc Nông

300 Km

05h30.

Nha Trang – Chợ Lầu (Bình Thuận)

12h00.

Nha Trang – Vũng Tàu

500 Km

08h00, 20h00.

Nha Trang – Kiêng Giang

707 Km

17h30.

Nha Trang – Hậu Giang

710 Km

19h30.

Nha Trang – An Giang

670 Km

16h00.

Nha Trang – Trà Vinh

710 Km

17h00.

Nha Trang – Hà Tiên

742 Km

14h30, 15h00.

Nha Trang – Cà Mau

795 Km

16h00, 18h30.

Nha Trang – Hàm Tân

320 Km

06h00, 06h30 13h00.

 Nha Trang – Buôn Hồ

220 Km

13h00.

Nha Trang – Bảo Lộc

295 Km

04h00, 04h40, 05h10, 05h40, 12h30.

Nha Trang – Pleiku

350 Km

05h15, 05h45, 13h30, 18h30, 20h00.

Nha Trang – Phan Thiết

250 Km

10h30, 11h00, 11h30, 12h30, 13h00, 13h50, 14h30.

Nha Trang – Phan Rang

108 Km

05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 07h30, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h15, 15h30.
 

Nha Trang – Phan Rí

135 Km

07h15.

Nha Trang – Long Hải

470 Km

19h00.

Nội tỉnh

Nha Trang – Vạn Giã

60 Km

06h00, 08h00, 10h00, 13h00, 15h00, 17h00.

 

2. BẾN XE PHÍA BẮC NHA TRANG
 - Địa chỉ: Số 01 đường 2/4, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang
- Điện thoại: (058).3838799-3838788-3836541.

Tuyến đường

Giờ xuất bến

Liên tỉnh

 Nha Trang – Tp.HCM

Cự ly: 448 Km

08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 12h00, 18h00, 18h15, 18h30, 18h45, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 20h00, 20h15, 20h30, 20h45, 21h00, 21h15, 21h30, 21h45, 22h00, 22h15, 22h30, 22h45, 23h00, 23h15, 23h30, 23h45, 24h00.

Nha Trang – Qui Nhơn

235 Km

04h30, 05h00, 05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 11h45, 12h30, 13h00, 13h30, 16h30.  
 

Nha Trang – Phù Cát

285 Km

06h45.  

Nha Trang – Tuy Hòa

120 Km

05h30, 06h00, 06h30, 07h30, 08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30.
 

Nha Trang – Buôn Ma Thuột

200 Km

04h00, 04h15, 04h30, 05h00, 05h20, 06h00, 06h20, 06h30, 07h00, 07h20, 07h30, 08h00, 08h20, 08h40, 09h20, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Nha Trang – Quảng Ngãi

400 Km

05h00, 05h45.

Nha Trang – Đà Nẵng

510 Km

18h30.

Nha Trang – Huế

670 Km

19h15.

Nha Trang – Bồng Sơn

295 Km

05h30.

Nha Trang – Kontum445 Km

17h00.

Nha Trang – Đắc Nông

300 Km

05h15.

Nha Trang – Sông Cầu

170 Km

05h00, 06h15, 11h45, 12h15.

Nha Trang – Chí Thạnh

150 Km

10h40, 10h50, 11h30.

Nha Trang – Di Linh

270 Km

04h20.

Nha Trang – Phước An

167 Km

10h30.

Nha Trang – Phan Thiết

250 Km

12h00.
 

Nha Trang – Sông Hinh

07h00, 7h45.

Nội tỉnh

Nha Trang – Vạn Giã

60 Km

11h30.

Nha Trang – Ninh Thủy

50 Km

11h00.

Nha Trang – Ninh Phước

55 Km

11h00.

Nha Trang – Tu Bông

75 Km

11h30, 12h30, 13h30.


3. BẾN XE CAM RANH
- Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Duẩn, Phường Cam Lộc, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058).3952519-3854119

Tuyến đường

Giờ xuất bến

Liên tỉnh

 Cam Ranh – Tp. HCM

Cự ly: 388 Km

20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00.  

Cam Ranh – Đà Nẵng

17h00

Cam Ranh – Gia Lai

400 Km

04h00.

 Cam Ranh – Kontum

474 Km

05h00, 16h00.

Cam Ranh – Qui Nhơn

250 Km

06h30.

Cam Ranh – Phù Cát

280 Km

06h30.

Cam Ranh – Buôn Ma Thuột

240 Km

06h30.

Cam Ranh – Hàm Tân

236 Km

05h30.

Cam Ranh – Đồng Nai

350 Km

20h15.

4. BẾN XE NINH HÒA
- Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058).3645292-3645369-6298890  

Tuyến đường

Giờ xuất bến

Liên tỉnh

Ninh Hòa – Tp. HCM

Cự ly: 480 Km

08h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00.  
 

Ninh Hòa – Vũng Tàu

525 Km

08h00, 19h00.

Ninh Hòa – Buôn Ma Thuột

155 Km

03h30, 06h00, 07h00, 07h30, 09h00.

 Ninh Hòa – Phước An

115 Km

04h15, 04h30, 10h30.