03:10, 19/10/2021

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành liên quan đến bất động sản, tài nguyên môi trường, xây dựng, kiến trúc, kinh tế.
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
 
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cần tuyển nhân viên với vị trí như sau:
 
I. Nhân viên môi trường xã hội
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành liên quan đến bất động sản, tài nguyên môi trường, xây dựng, kiến trúc, kinh tế.
 
- Số lượng tuyển dụng: 01 người.
 
II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
 
1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:
 
1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng:
 
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
+ Có đơn đăng ký dự tuyển;
 
+ Có lý lịch rõ ràng;
 
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 
+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 
1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển dụng:
 
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
 
2. Tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng:
 
2.1 Điều kiện: 
 
a)  Có bằng tốt nghiệp đại học 
 
b) Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/ 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trình độ B ngoại ngữ trở lên.
 
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên).
 
d) Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ tái định cư.
 
e) Có khả năng thương lượng, tiếp xúc và đối thoại với dân tốt và chính quyền địa phương.
 
f) Có khả năng lập phương án bồi thường tổng thể.
 
g) Có khả năng rà soát, kiểm tra phương án bồi thường chi tiết trước khi họp Hội đồng và trước khi trình phê duyệt.
 
h) Tổ chức triển khai giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành
 
i) Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc 05 năm trong lĩnh vực bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.
 
j) Am hiểu luật đất đai, các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng.
 
k) Biết sử dụng thành thạo Autocad, microstation, Map info để lồng ghép bản đồ, kiểm tra ranh thu hồi đất và trích đo địa chính các thửa đất bị thu hồi.
 
2.2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:
 
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 
b) Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.
 
c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (Bảng điểm gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
 
d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
 
e) Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng).
 
f) Hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.
 
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại cho cá nhân.
 
III. Hình thức, nội dung xác định người trúng tuyển
 
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 
 
2. Đăng ký tuyển dụng: Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đến trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
 
3. Thời gian xét tuyển: Quý 4/2021.
 
4. Địa điểm xét tuyển: Văn phòng Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa - Số 204 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
IV. Thời hạn nộp hồ sơ
 
Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 21/11/2021 trong giờ hành chính, tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, số 204 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức hành chính, số điện thoại: (0258) 3562204.