11:07, 09/07/2021

Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chuyên ngành tuyển sinh:


1. Công nghệ thông tin                                                       


2. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)                        


3. Khai thác thủy sản                                                        


4. Quản lý thủy sản Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo


5. Công nghệ sinh học Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh

.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


Chuyên ngành tuyển sinh:


1. Công nghệ thông tin                                                         10. Kỹ thuật tàu thủy


2. Nuôi trồng thủy sản (có đào tạo bằng TA)                           11. Kỹ thuật cơ khí động lực


3. Khai thác thủy sản                                                           12. Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành)


4. Quản lý thủy sản Chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo


5. Công nghệ sinh học Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh


6. Công nghệ thực phẩm 13. Kinh tế phát triển


7. Công nghệ chế biến thủy sản 14. Quản lý kinh tế


8. Công nghệ sau thu hoạch 15. Quản trị kinh doanh


9. Kỹ thuật ô tô


Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/7/2021


Thời gian ôn tập: tháng 7+8/2021


Thời gian thi tuyển: ngày 28+29/8/2021


Địa chỉ liên hệ:


* Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Nha Trang, P. 301. Tòa Nhà Đa Năng, Số 02 Tôn Thất Tùng, Tp. Nha Trang. ĐT: 0528. 62 62 966


Chi tiết xem tại website: https://pdtsaudaihoc.ntu.edu.vn


Facebook:https://facebook.com/KhoaSDH