Thông báo tuyển dụng

Thứ Tư, 18/07/2018, 22:07 [GMT+7]

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank Khánh Hòa cần tuyển dụng cán bộ CÓ KINH NGHIỆM và CHƯA CÓ KINH NGHIỆMcho Chi nhánh với các thông tin chi tiết như sau:


Số lượng tuyển dụng:


1.    Cán bộ có kinh nghiệm:04 cán bộ khách hàng


-    Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng bắt buộc phải có kinh nghiệm phù hợp, cụ thể:


+ Vị trí cán bộ Khách hàng: Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các Tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.


-    Thời gian nhận hồ sơ cán bộ có kinh nghiệm: Nhận hồ sơ tuyển dụng liên tục từ ngày 06/07/2018 đến khi đủ chỉ tiêu; tối đa đến 24h00 ngày 31/12/2018.


-    Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến tại http://tuyendung.vietcombank.com.vn

2.    Cán bộ chưa có kinh nghiệm:03 cán bộ khách hàng, 02 Kế toán/GDV, 02 Ngân quỹ


-    Là tuyển dụng những cán bộ mà trong yêu cầu tuyển dụng không yêu cầu có kinh nghiệm.


-    Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên mới ra trường hoặc ứng viên có kinh nghiệm nhưng không đáp ứng yêu cầu tại mục (i).


-    Áp dụng cho các vị trí:Cán bộ Khách hàng; Cán bộ Kế toán/Giao dịch viên; Cán bộ ngân quỹ và cán bộ Tin học.


-    Thời gian nhận hồ sơ cán bộ chưa có kinh nghiệm: Từ ngày 09/07/2018 đến 24h00 ngày 22/07/2018 (Nhận hồ sơ trong 14 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).


-    Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến tại http://tuyendung.vietcombank.com.vn


    Ứng viên truy cập địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx để xem thông tin chi tiết và lựa chọn vị trí.


Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank 0941924344/ 0941924346/ 0941924347.

                                        
 

.

các thông tin tiện ích