04:03, 27/03/2017

Thông báo tuyển dụng viên chức

I. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu:  30

Tuyển dụng viên chức vào ngạch Kế toán viên và ngạch Nghiên cứu viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc của Viện năm 2017, như sau:

I. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu:  30

Tuyển dụng viên chức vào ngạch Kế toán viên và ngạch Nghiên cứu viên

 

TT

Đơn vị

Nhu cầu

 tuyển dụng

 
 

1

Phòng Kế hoạch, Tài chính

2

 

2

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

2

 

3

Phòng Sinh học thực nghiệm

5

 

4

Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

2

 

5

Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản

2

 

6

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang

2

 

7

Trung tâm QG giống hải sản miền Trung

6

 

8

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

5

 

9

Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung

1

 

10

Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

3

 

2. Hình thức tuyển dụng:    Xét tuyển

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:  tìm hiểu tại website http://www.ria3.vn

III. Hồ sơ dự tuyển: tìm hiểu thêm tại website http://www.ria3.vn

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian: từ ngày 28/3/2017 đến hết ngày 26/4/2017 (trong giờ hành chính).

2. Lệ phí dự tuyển:

 Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước: 260.000 đồng/người

(lệ phí dự tuyển nộp cùng hồ sơ và không hoàn trả lại nếu thí sinh bỏ dự tuyển).

3. Địa điểm thu nhận hồ sơ:

Các ứng viên dự tuyển hồ sơ  nộp về: Trụ sở làm việc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, số 02 (số mới, số cũ là 33), đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang.

4. Thời gian và địa điểm xét tuyển: website http://www.ria3.vn

V. Nội dung xét tuyển viên chức: website http://www.ria3.vn

VI. Tổ chức xét tuyển: website http://www.ria3.vn

VII. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức: website http://www.ria3.vn

 

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng  xin liên hệ với:

Bà Lê Thị Thu Hương - Chuyên viên Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.

Số điện thoại: 058.3831138

Thông tin chi tiết về tuyển dụng tại:  website http://www.ria3.vn