10:03, 21/03/2017

Công ty TNHH Xây dựng và cây xanh Nha Trang cần tuyển

•    2 Kế toán (Nam/Nữ)

Trình độ: Đại học Tài chính Kế toán....

Công ty TNHH Xây dựng và cây xanh Nha Trang cần tuyển


•    2 Kế toán (Nam/Nữ)


Trình độ: Đại học Tài chính Kế toán


•    1 Kỹ sư trắc địa


•    1 Kỹ sư xây dựng


•    5 Tài xế xe, bằng Đại tải


•    Chi tiết liên hệ: 0989.158.900 (Anh Mạnh - Giám Đốc)