10:03, 26/03/2023

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý tài sản cố định, gồm lô thiết bị văn phòng hỏng, không còn sử dụng

- Giá thẩm định bán thanh lý: 1.278.000 đồng (Một triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn.), giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và có nhu cầu mua.

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Trung tâm Kinh doanh VNPT-Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý tài sản cố định, gồm lô thiết bị văn phòng hỏng, không còn sử dụng:


- Giá thẩm định bán thanh lý: 1.278.000 đồng (Một triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng chẵn.), giá trên đã bao gồm thuế GTGT.


- Tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và có nhu cầu mua.


- Hình thức bán thanh lý: chào giá cạnh tranh.


- Thời gian xem và nhận hồ sơ đăng ký mua tài sản: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 ngày 30/3/2023.

Thời gian mở xét các báo giá dự kiến 9 giờ 00 ngày 31/3/2023.


Địa điểm liên hệ: Trung tâm Kinh doanh VNPT-Khánh Hòa, địa chỉ: số 01 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258 3526165 - 0258 3526666.