06:09, 30/09/2022

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo

1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa

2. Thông tin tài sản và giá bán:

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA - CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Tên tổ chức bán tài sản: Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Khánh Hòa


2. Thông tin tài sản và giá bán:

 3. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính.


4. Địa điểm xem tài sản: Số 724 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa.


5. Thời gian đăng kí mua tài sản: Từ ngày 27/9/2022.


6. Liên hệ xem tài sản: Trần Hùng Cường - Chức vụ: CV.KH Doanh nghiệp:

- DĐ: 0905.916.618