10:12, 22/12/2021

Ngân hàng cần thanh lý các xe chuyên dùng

- Ngân hàng cần thanh lý các xe chuyên dùng, xe ô tô, gồm:


1) Xe ô tô TOYOTA 12 chỗ - Việt Nam - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 70.450.000đồng.


2) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 58.080.000 đồng.


3) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 67.520.000 đồng.


4) Xe ô tô chuyên dùng HUYNHD 5 chỗ - Hàn Quốc - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 98.690.000 đồng.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA


- Ngân hàng cần thanh lý các xe chuyên dùng, xe ô tô, gồm:


1) Xe ô tô TOYOTA 12 chỗ - Việt Nam - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 70.450.000đồng.


2) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 58.080.000 đồng.


3) Xe ô tô chuyên dùng ISUZU 5 chỗ - Nhật Bản - Sản xuất năm: 2001; Giá khởi điểm: 67.520.000 đồng.


4) Xe ô tô chuyên dùng HUYNHD 5 chỗ - Hàn Quốc - Sản xuất năm: 2003; Giá khởi điểm: 98.690.000 đồng.


- Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 20/12/2021 đến 16 giờ ngày 28/12/2021.


- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/12/2021 đến 16 giờ ngày 30/12/2021.


- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 31/12/2021.


- Liên hệ mua hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Việt Địa chỉ: Lô 70 LK7-5, đường số 67, Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: Trần Thị Kim Thủy - 090.515.1837 - (0258)3.887.979.