09:01, 06/01/2020

Bán đấu giá thanh lý 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng

Loại xe: Ô tô tải thùng kín hiệu Thaco K165 CS/TK1-1.


Biển kiểm soát: 79C-131.88; Tình trạng: Xe đang hoạt động tốt, số km đã đi được 11.600 km.


Giá khởi điểm: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín chục triệu đồng chẵn). 

Thông báo


Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa tổ chức bán đấu giá thanh lý 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng như sau:


Loại xe: Ô tô tải thùng kín hiệu Thaco K165 CS/TK1-1.


Biển kiểm soát: 79C-131.88; Tình trạng: Xe đang hoạt động tốt, số km đã đi được 11.600 km.


Giá khởi điểm: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín chục triệu đồng chẵn).


. Thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 18/01/2020 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.


Hồ sơ xe bao gồm: Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận đăng kiểm xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất xe.


Đăng ký tham gia đấu giá: theo mẫu do Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa phát hành.


. Thời gian và địa điểm xem xe: 08h00 đến 16h00 từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020 tại
Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.


. Phương thức gửi hồ sơ đấu giá: gửi hồ sơ đấu giá bằng phong bì dán niêm phong, ngoài phong bì
ghi rõ “Hồ sơ đấu giá xe ô tô tải thùng kín hiệu Thaco – BKS 79C-131.88” qua đường bưu điện đến Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa trước ngày 18/01/2020.


. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đấu giá: 09h00 ngày 20/01/2020 tại Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa (Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa).


. Tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).


Chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa.


(ĐT: 0258.3620.416 hoặc DĐ: 0914.394.352 – Ms. Diễm).