10:11, 06/11/2019

Thông báo bán giấy vụn là cùi, vé số thu hồi hết hạn lưu trữ

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy vụn là cùi, vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty. Số 03 – Pasteur, TP. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 822909 – 8562310 (Trong giờ làm việc).

THÔNG BÁO

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa bán giấy vụn là cùi, vé số thu hồi hết hạn lưu trữ. Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty. Số 03 – Pasteur, TP. Nha Trang. Điện thoại: (0258) 3 822909 – 8562310 (Trong giờ làm việc).

Hạn chót đến ngày 14/11/2019 (Theo dấu của bưu điện).