02:03, 24/03/2023

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo kế hoạch kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Khai thác và chế biến đá Granit tại khu vực thôn Cây Sung 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh

Thông báo Về việc kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Khai thác và chế biến đá Granit tại khu vực thôn Cây Sung 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh.

Thông báo Về việc kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Khai thác và chế biến đá Granit tại khu vực thôn Cây Sung 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh.


Căn cứ Thông báo số 308/TB-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Diên Khánh về việc điều chỉnh Thông báo số 417/TB-UBND ngày 15/9/2017 và Thông báo số 149/TB-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện Diên Khánh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khai thác và chế biến đá Granit tại khu vực thôn Cây Sung 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh.


Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo kế hoạch kiểm kê cụ thể như sau:


1.Thời gian thực hiện kiểm kê: Bắt đầu từ ngày 27/3/2023 đến 07/4/2023.


2. Đối tượng kiểm kê: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất số 265 tờ bản đồ số 20 xã Diên Tân có một phần diện tích nằm trong ranh giới thu hồi đất của dự án.


3. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án có mặt tại vị trí thửa đất bị giải tỏa và tạo điều kiện phối hợp với tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ; cung cấp các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất giải tỏa, hộ khẩu, CMND/CCCD…


4. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác sẽ thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.


Việc khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị sau đó sẽ không được xem xét giải quyết.


Mọi chị tiết xin liên hệ Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


Địa chỉ: 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại: 02583 524 577