11:03, 17/03/2023

Thông báo

Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Công trình: Đường nối Diên Lộc - Diên Bình; Địa điểm: xã Bình Lộc và Diên Lạc, huyện Diên Khánh.

THÔNG BÁO


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Công trình: Đường nối Diên Lộc - Diên Bình; Địa điểm: xã Bình Lộc và Diên Lạc, huyện Diên Khánh.


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn các thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm:

- Thửa đất số 375 bản đồ địa chính số 13 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 02 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 37 tờ bản đồ trích đo số 2 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 91, 766 bản đồ địa chính số 17 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 06 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 14 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 124 bản đồ địa chính số 17 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 06 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 30 tờ bản đồ trích đo số 5 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 1007 bản đồ địa chính số 16 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 05 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 38 tờ bản đồ trích đo số 6 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 1389 bản đồ địa chính số 16 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 05 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 67 tờ bản đồ trích đo số 6 phục vụ giải tỏa.


- Thửa đất số 393 bản đồ địa chính số 16 - tại xã Bình Lộc (tờ bản đồ địa chính số 05 cũ - xã Diên Bình), tương ứng với thửa số 9 tờ bản đồ trích đo số 7 phục vụ giải tỏa.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/2/2023.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC dự án sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.