10:03, 13/03/2023

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang thông báo


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, TP. Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 29): 01 trường hợp / 01 thửa.


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2023.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hòa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.