11:01, 04/01/2023

Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia thông báo

Để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang như sau:

 

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỸ GIA THÔNG BÁO


Để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. Diện tích và phạm vi ranh giới:


- Diện tích đất giải toả để thực hiện dự án: 29.800,0m2 (khoảng 3,0ha), trong đó:


+ Diện tích đất thu hồi thuộc xã Vĩnh Hiệp: 1.500,0m2 (0,15ha).


+ Diện tích đất thu hồi thuộc xã Vĩnh Thái: 28.500,0m2 (2,85ha).


- Phạm vi ranh giới: theo Sơ đồ vị trí khu đất số 77-2022 tờ số 01, 02, 03, 04, 05 do Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 08/11/2022.


4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất:


- Đo đạc trích đo thửa đất: khoảng 50 thửa, từ ngày 25/12/2022 đến ngày 25/02/2023.


- Họp dân kiểm đếm: Dự kiến từ ngày 25/12/2022 đến ngày 14/3/2023.


5. Dự kiến về Kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư:


Khu vực bố trí tái định cư: Tại khu tái định cư của dự án, nhu cầu tái định cư dự kiến là 95 lô.


6. Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2022 đến hết năm 2023.


7. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái.


8. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Nha Trang (Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vĩnh Thái là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành).


9. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi:


- Phối hợp với UBND xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thái và Tổ công tác thực hiện việc kê khai diện tích đất, hạng đất, vị trí đất, số lượng, chất lượng tài sản có trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) gửi UBND xã Vĩnh Hiệp và UBND xã Vĩnh Thái xác nhận.


- Cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác số liệu, các giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi (bản sao có công chứng) để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chịu trách nhiệm về tính pháp lý.


- Chấp hành đúng trình tự, thời gian bàn giao mặt bằng theo quy định.


- Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.


10. Tổ chức thực hiện: Các tổ chức có liên quan; Chủ đầu tư và chính quyền địa phương có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoàn thành việc thu hồi đất xây dựng dự án theo đúng tiến độ.