10:11, 29/11/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

THÔNG BÁO


Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:

 

THÔNG BÁO


Để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết công khai phương án dự kiếnbồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Môi trường Bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trangđể hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến. Danh sách cụ thể:


1/ Ông Phan Sơn Hồng (chết), ông Phan Thái Sỹ (đại diện)


2/ Bà Nguyễn Kiều Hoa Phượng


3/ Bà Trần Vân Anh


4/ Ông Nguyễn Văn Vững và Bà Huỳnh Thị Tính


5/ Bà Nguyễn Thị Bích


6/ Ông Nguyễn Quang Minh


7/ Ông Nguyễn Bi (chết), bà Nguyễn Thị Lý (chết), ông Nguyễn Văn Vinh (đại diện)


8/ Bà Võ Thị Thu Nguyệt


9/ Ông Nguyễn Văn Nam và Ông Đặng Quang Vinh (đang tranh chấp)


10/ Ông Nguyễn Mười và Bà Nguyễn Thị Búp


11/ Bà Nguyễn Vũ Hoài Ly


12/ Bà Nguyễn Thị Kim Phượng


13/ Ông Nguyễn Thanh Sơn và Bà Cao Thị Anh Loan


14/ Bà Lê Thị Nhựt (chết), Ông Nguyễn Đức Toàn (đại diện)


2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ dân phố; Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: Từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 18/12/2022.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.