10:07, 18/07/2021

Thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II thông báo:
 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II thông báo:
 
1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 07 trường hợp gia đình: Phạm Thị Hắc, Nguyễn Hùng Lâm, Nguyễn An Khương, Tạ Chí Toán, Nguyễn Đăng Trình, Phan Thị Thụy Diễm, Đặng Chí Thanh thuộc dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.
 
(Đính kèm Phương án dự kiến BT, HT, TĐC và mẫu Phiếu góp ý kiến).
 
2. Địa điểm niêm yết: Tại UBND xã Phước Đồng và thôn Phước Trung.
 
3. Thời hạn niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 21/07/2021.
 
4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm, gửi về UBND xã Phước Đồng hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - số 13A Hoàng Hoa Thám - thành phố Nha Trang để tổng hợp và báo cáo Hội đồng bồi thường xem xét giải quyết.