Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang thông báo

Thứ Năm, 31/05/2018, 22:56 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Nhằm công khai phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường, TP. Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường đối với 18 trường hợp - đợt 7, trong đó 03 trường hợp thuộc P. Vĩnh Trường và 15 trường hợp thuộc P. Phước Long (có phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ đính kèm).


Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND P. Phước Long, P. Vĩnh Trường, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển LOCUS địa chỉ số 29 NV 03 Khu đô thị mới Phước Long; tại tổ dân phố của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi.


Thời hạn niêm yết: 20 ngày kể từ ngày 28/5/2018 đến 16/6/2018.


2.    Đề nghị các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đã được xét kinh phí bồi thường, hỗ trợ đến tại địa điểm niêm yết nêu trên để xem và đóng góp ý kiến về phương án phương bồi thường, hỗ trợ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, đề nghị liên hệ UBND P. Phước Long, UBND P. Vĩnh Trường hoặc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển LOCUS để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.


3.    Hết thời hạn niêm yết nêu trên nếu không có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển LOCUS hoàn chỉnh phương án chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích