Thư mời chỉ định thầu

Chủ Nhật, 09/01/2022, 22:50 [GMT+7]

THƯ MỜI CHỈ ĐỊNH THẦU


Gói thầu: Tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất tại Nhà Văn hóa thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.


- Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa.


- Gói thầu: Tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản thanh lý trên đất tại Nhà Văn hóa thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang.


- Giá gói thầu: Tổng giá trị tài sản thanh lý theo giá khởi điểm là: 51.661.700 đồng tương ứng với giá gói thầu tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản thanh lý: 3.640.000 đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định tại khoản 2 Phụ lục 1 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.


- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Khánh Hòa.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.


- Thời gian gửi thư quan tâm: Trước 16 giờ, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (trong giờ hành chính).


Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 13A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Điện thoại: 0258.3524.577.

 

.

các thông tin tiện ích