Thông báo mời chào giá

Chủ Nhật, 12/12/2021, 23:12 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 đối với 03 xe cứu hỏa tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi đối với hạng


mục “Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2021 đối với 03 xe cứu hỏa (CXR-12108, CXR-12110 và CXR-12111)”. Đề nghị các đơn vị chuyên bảo dưỡng các xe cứu hỏa quan tâm và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu công việc: Nội dung theo link dưới đây:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-baomoi-chao-gia-v-v-chao-gia-rong-rai-kinh-phi-vat-tu-va-dich-vu-bao-duong-dinhky-6-thang-cuoi-nam-2021-doi-voi-03-xe-cuu-hoa-bks-cxr-12108-cxr-12110-vacxr-12111-tai-cang-hkqt-cam-ranh.


2. Yêu cầu kỹ thuật: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng cuối năm 2021 đối với 03 xe cứu hỏa:


- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Từ 8h30 ngày 13/12/2021 đến 8h30 ngày 16/12/2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua email (scan file PDF)..


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


+ Địa chỉ: Phòng Văn thư – Văn Phòng Cảng- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh– Phường Cam Nghĩa – thành phố Cam Ranh;


+ Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918; Fax: (0258) 3989908 / 3989906;


+ Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Ông: Tạ Hồng Quảng – Đội Phó Đội bảo trì hạ tầng - Phòng Kỹ thuật hạ tầng –Cảng HKQT Cam Ranh.


- Tel: 0977.209.365; Email: kimquang168cxr@gmail.com.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư cấp theo quy định của pháp luật (bản sao);


- Có kinh nghiệm bảo dưỡng các xe cứu hỏa (ưu tiên thực hiện tại Cảng hàng không, sân bay): Đơn vị đã từng thực hiện hợp đồng tương tự với giá trị tối thiểu từ 200 triệu trở lên/01 hợp đồng;


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.


Trân trọng.

.

các thông tin tiện ích