03:11, 07/11/2022

Thông báo kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 300, DN 100 Quốc lộ 1 xã Suối Hiệp

V/v kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 300, DN 100 Quốc lộ 1 xã Suối Hiệp,  Huyện Diên Khánh 
 

THÔNG BÁO
 
V/v kế hoạch đấu nối tuyến ống DN 300, DN 100 Quốc lộ 1 xã Suối Hiệp,  Huyện Diên Khánh 
                  
Kính gửi: Quý khách hàng
           
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối tuyến ống cấp nước DN 300, DN 100 Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. 
 
Thời gian: từ 14h00 - 16h30 ngày 08/11/2022 (thứ Ba). 
 
Do đó, khu vực dọc Quốc lộ 1 (từ Cầu Lùng đến Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa) thuộc xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh sẽ có hiện tượng nước yếu và bị đục.
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối và súc xả, nước sẽ có hiện tượng đục. Kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.
 
Trân trọng./.