10:11, 02/11/2022

Cục Thuế thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Cục Thuế thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Cục Thuế thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu về giấy in, cụ thể như sau:
 


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có năng lực báo giá về giấy in nêu trên. Trong đó giá đã bao gồm phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có.


- Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “Báo giá giấy in”.


- Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 07/11/2022.


- Địa chỉ nhận báo giá: tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (Bộ phận tài vụ), số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại/E-mail: 0258.3824371/ vp.khh@gdt.gov.vn.