11:01, 07/01/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Võ Thiếu Quyền

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Xương Huân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Xương Huân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Võ Thiếu Quyền, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1931.


Quê quán: xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.


Tham gia cách mạng: Tháng 10 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 19 tháng 5 năm 1950.


Trú tại: số 1/4 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Võ Thiếu Quyền đã từ trần vào hồi: 15 giờ


50 phút, ngày 06 tháng 1 năm 2022. Hưởng thọ: 91 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 1/4 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 7 giờ, ngày 07 tháng 1 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày 07 tháng 1 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ, ngày 08 tháng 1 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 14 giờ 30, ngày 08 tháng 1 năm 2022.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG